E-DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Gelişen ve sürekli yenilenen teknolojik değişikliklerle birlikte birçok alanda olduğu gibi mesleğimiz ve ilgili konularda da yenilikler meydana gelmiştir. E-Fatura, E-İrsaliye, E-Defter, E-Mutabakat, E-Yedekleme, E-İmza, E-Arşiv, E-Müstahsil Makbuzu vb. bir çok uygulama kullanımına başlanmıştır.

E-Dönüşüm hizmetleri iş dünyamızda çeşitli kolaylıkları da beraberinde getirmesinin yanında bu yeniliklere alışma, kurulumları ve faaliyetlere uyumu sırasında yaşanılan zorlukları ortadan kaldırmak için mükelleflerimize destek vermekteyiz.

Yeniliklere ne kadar hızlı ve çabuk uyum sağlanırsa etkinliği ve olumlu geri dönüşleri daha fazla olmaktadır. E-Dönüşüm dünyasına da mükelleflerimizin daha hızlı ve kolay adapte olması konusunda işlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz.

E-Dönüşümle birlikte elektronik işlemler zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından bazı mükelleflerin geçişi zorunlu hale getirilmiştir. Bazı mükelleflerin geçişleri ise kendi isteklerine bırakılmıştır, her geçen yıl yeni kriterlerle birlikte bu dönüşüme firmalar dahil edilmektedir. Zaman ve maliyet tasarrufunun yanında şirket imajı açısından da yeniliklere geçmek fayda sağlamaktadır ve biran önce bu yeni dünyanın içinde yer almak isteyen mükelleflerimize geçiş ve sonrasında danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz.