SGK VE BORDROLAMA HİZMETLERİ

İşçi giriş çıkışları şirketten alınan bilgilere göre zamanında ve güncel teşvik/desteklerin seçimi ile mükelleflerimizin menfaatlerini gözeterek yapmaktayız. Bordrolama yaparken gösterilen özverimiz ile işverenin menfaatlerini korumanın yanında çalışanların haklarını da doğru şekilde beyan ederek iş yerine karşı bakışını olumlu olmasını sağlayarak işi yapma motivasyonlarını artırdığı görülmektedir.

Bordrolama hizmet sürecimiz;

  • İşyerinden alınan bilgiye göre işçilerin işe girişlerinin veya çıkışları yapılması,
  • İş girişlerde işçiden istenilen bilgi ve evrakların hazırlanması,
  • İşten çıkışlarda işçi haklarını tazminat ücret gibi hesaplamaların yapılması,
  • Her ay düzenli olarak puantaj ve bordrolamaların yapılıp işverene ulaştırılması,
  • Personel özlük dosyalarının temini ve hazırlanmasında işyerlerine destek verilmesi,
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi işlemleri konusunda işyerine destek verilmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği vb. gibi uygulamalar ve yasalar konusunda işyerine destek verilmesi.