KDV İADE İŞLEMLERİ

3065 Sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesine göre Türkiye’de yapılan;

  • Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler,
  • Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
  • Söz konusu maddede belirtilen “diğer” faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir.

 

3065 Sayılı KDV kanununa göre mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı vb. işlemler ve kanunda belirtilen diğer teslimler Türkiye’de ödenmiş olan KDV’den dolayı yapılan incelemeler sonrasında mükelleflere iade edilmektedir.

KDV iadesini nakden olacağı gibi aynı zamanda mükellefin Vergi Dairesi, SGK ve diğer kamu kurum borçlarına olan borçlarına mahsup edilebilmektedir.

 

KDV İade Süreci Hizmetlerimiz;

  • KDV iade sürecinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
  • KDV iade rapor dosyalarının mevzuata ve yasalara göre hazırlanmasını,
  • KDV iade talep edilecek tutarın tespit edilmesi ve iade talep raporunun vergi dairesine teslimi,
  • KDV iade kontrol raporunda  olabilecek eksiklik yazılarının giderilmesi.