MUHASEBE SİSTEMİ KURULUŞU VE DENETİMİ

Muhasebe şirketlerin en hassas ve önemli departmanıdır. Muhasebe sisteminin ve şirket faaliyetlerinin karmaşıklığı dikkate alındığında etkin bir muhasebe sistemi finansal tabloların hazırlanmasını kolaylaştıracağı gibi şeffaflığına da katkı sağlamaktadır.

Mükelleflerimizin faaliyetlerini gerçekleştirirken muhasebe sisteminin aksamaması ve meydana getireceği zararlardan kaçınması için muhasebe sistemleri kurulumu ve sonrasında hizmet vermekteyiz.

  • Muhasebe evraklarının düzgün şekilde kayıtlara alınması,
  • Muhasebe personelin etkin ve verimli çalışmasının takibi,
  • İlgi duyuculara doğru ve şeffaf raporların hazırlanması,
  • Mutabakatların doğru ve zamanında yapılması,
  • Personel özlük dosyaların hazırlanması,
  • Dönem başı ve sonlarında yapılması gereken işlemlerin yapılması,
  • Beyannamelerin hazırlanması ve kontrolü vb.

bir çok konuda destek hizmeti vermekteyiz.