2023 Yılı Beyanname Damga Vergileri

67 Seri Numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği ile vergiye tabi kağıtların 2023 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları belli olmuştur.

2023 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Damga Vergisi 2022 2023
Katma Değer Vergisi Beyannamesi ₺87,30 ₺194,60
Muhtasar Beyannamesi ₺87,30 ₺194,60
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ₺103,50 ₺230,70
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ₺132,30 ₺294,90
Kurumlar Vergisi Beyannamesi ₺176,70 ₺393,90
Diğer Vergi Beyannameleri ( Damga Vergisi Beyannamesi Hariç) ₺87,30 ₺194,60
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler ₺176,70 ₺393,90
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler ₺64,80 ₺144,40
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri ₺64,80 ₺144,40