2024 Yılı Beyanname Damga Vergileri

2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 25.11.2023 tarihinde yayınlanan 554 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 2024 yılında uygulanacak zam oranı yüzde 58,46 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre 2024 Yılı Beyanname Damga Vergisi Tutarları;

2022 2023
Katma Değer Vergisi Beyannameleri ₺194,60 ₺308,36
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ₺230,70 ₺365,57
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri ₺303,10 ₺480,29
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ₺403,40 ₺639,23
Kurumlar Vergisi Beyannameleri ₺729,70 ₺1.156,28
Muhtasar beyannameler ₺194,60 ₺308,36
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) ₺194,60 ₺308,36
Gümrük idarelerine verilen beyannameler ₺393,90 ₺624,17
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ₺144,40 ₺228,82
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ₺144,40 ₺228,82