Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)

24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Sermaye Şirketlerinin en az sermaye tutar değişikliği 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte;

  • Limited şirketlerin en az sermaye tutarı 10.000,00-TL’den 50.000,00-TL’ye;
  • Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 50.000,00-TL’den 250.000,00-TL’ye;
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi 1000.000,00-TL’den 500.000,00-TL’ye yükseltilmiştir.

-Bu karar 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.