GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) UYGULAMA REHBERİ

1)- PLASTİK POŞET UYGULAMASI:

A)- KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK? B)- ÜCRET ALINMAYACAK PLASTİK POŞETLER

C)- ÜCRET ALINMAYAN ANCAK; AMBALAJ MALZEMESİ OLAN POŞET

VE BENZERİ ÜRÜNLER

 

2)- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAMESİNİ KİMLER VERECEK

 

3)-GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN “E- BEYANNAME SİSTEMİN” DEN GÖNDERİLMESİ

 

4)-GEKAP BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ

 

5)- BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ

 

6)- SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP, ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ

 

7)- KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ

 

8)- SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN GEKAP BEYANNAMESİ

 

9)- GEKAP BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ

 

10)- GEKAP PAYININ MUHASEBE KAYDI. PAY İÇİN FATURA DÜZENLENMEZ. KDV HESAPLAMANMAZ.

 

11)- CEZA UYGULAMASI

 

12)- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) HESAPLANACAK ÜRÜNLER

 

 

1)- PLASTİK POŞET UYGULAMASI:

 

A)- KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09/01/2019 Tarihinde yayımladığı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” na göre

 

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında;

 

(Aşağıda (B/a ) bendindeki ölçülerin üstün de TAŞIMAK AMACI İLE plastik poşet kullanan)

 • GIDA MALZ. YİYECEK- İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATANLAR
 • TEKSTİL/ GİYİM /AYAKKABI GİBİ ÜRÜN SATANLAR
 • OYUNCAK SATANLAR
 • ELEKTRONİK CİHAZ SATANLAR, NALBURİYE MALZ. SATANLAR
 • UNLU MAMUL SATANLAR
 • YUKARIDAKİLERE BENZER ÜRÜN SATANLAR

 

Plastik Poşetlerden Kdv Dahil 25 Kuruş ücret almak orundadır. Alınan ücretten 15 Kuruşu aşağıda belirtilen esaslara göre beyanname ile beyan edilerek ödenecektir.

Plastik poşet nedir? plastikten yapılmış, satış  noktalarında  tüketicilere  /Kullanıcılara mal veya ürünleri TAŞIMA AMACI İLE temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.

 

B)- ÜCRET ALINMAYACAK PLASTİK POŞETLER :

 

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;

 • Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,
 • Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,
 • Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

 • Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),
 • Kargo poşetleri,
 • Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

 

 • Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200×350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, kapsam dışında tutulmuştur:

 

C)- ÜCRET ALINMAYAN ANCAK; AMBALAJ MALZEMESİ OLAN POŞET VE BENZERİ ÜRÜNLER

 

Tüketiciden (müşteriden) poşet bedeli alınmadan (B) Bölümünde belirtilen poşet ve benzeri ambalaj malzemelerini kullanan tüm mükellefler kullandıkları ambalaj malzemelerini ( Kg) olarak Gekap beyannamesinde beyan etmeleri gerekir.

 

Bez çuval , bez torba için GEKAP beyannamesi verilmez.

 

2)- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAMESİNİ KİMLER VERECEK:

 

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım katılım Payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir.

 

Poşet satıcıları: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09/01/2019 Tarihinde yayımladığı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” na göre

 

Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında yapılan taşıma amaçlı poşet satıcıları,

 

Piyasaya süren: Bir ürün/eşya/malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arzını sağlayan gerçek/tüzel kişilerdir.

 

İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişilerdir.

 

Tedarikçi: Bir ürün/eşya/malzemeyi başkası adına temin eden/üreten gerçek/tüzel kişilerdir.

 

Satış Noktaları: ambalajsız ürünlerin ambalajlanarak piyasaya arz edilmesini sağlayan veya ambalajlama işlemini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Satış noktaları kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için piyasaya süren konumunda yer alır.

 

 

3)- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN                                                                                                        “E- BEYANNAME SİSTEMİN” DEN GÖNDERİLMESİ:

 

(POŞET) kodlu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi içinde yer alan; “PLASTİK POŞETE      AİT     BİLGİLER       ve         “DİĞER      ÜRÜNLERE      İLİŞKİN                    GEKAP

BİLDİRİMLERİ” alanından yer alan ayrıntıları dikkate alarak Beyannamede yer alan tutarlar / birim bazında Ağırlıklarına veya adetlerine göre belirlenecek tutarda “geri kazanım katılım payı” hesaplanacak ve beyan edilecektir.

 

Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları hali hazırda beyannameleri göndermek için kullandıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle aralarında daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme düzenlemeden) müşterilerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda bdp programında “POŞET” kodlu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi formatı ile gönderilecektir

 

Söz konusu beyannamenin elektronik ortamda gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve GEKAP için bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan Beyanname ve bildirim göndermek için ŞİRKET adına şifre alanlar bu  şifre  ile beyannameyi göndereceklerdir.

 

 • Gekap Beyannamesi için VUK’ nun cezai hükümleri uygulanmaz. Ceza uygulaması aşağıdaki bölümde belirtilmiştir.
 • Gekap Beyannamesi Damga Vergisine tabi değildir.
 • Hesaplanan Geri Kazanım Katılım Payı, Gider olarak kayıtlara alınır. Mal İadeleri Durumunda Önceden Ödenen GEKAP’larının Mahsuplaşması

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım  Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebilirler.

 

Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

 

4)- GEKAP BEYANNAMESİ’NİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ;

 

22/03/2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir.

 

Yapılan Düzenleme ile;

 

GELİR VE KURUMLAR Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (Poşet satışları dahil)  2020  yılına  ait  GEKAP  beyannamelerini elektronik ortamda Yılda iki defa vereceklerdir.

 

 • 2020 YILI BİRİNCİ DÖNEM (1.2.3.4.5.6. Aylar) ait beyanname 31/07/2020 Tarihine kadar (31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 04/08/2020 gününe kadar)

 

 • 2020 YILI İKİNCİ DÖNEM (7.8.9.10.11.12. Aylar) ait beyanname 31/01/2021

Tarihine kadar Verilecektir.

 

 

 • 2021 YILI VE TAKİP EDEN YILLAR DA;

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

 

 1. Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart 30/NİSAN/2021 Tarihine kadar ,
 2. İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran 31/TEMMUZ/2021 Tarihine kadar,
 3. Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül 31/EKİM/2021 Tarihine kadar, ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 31/OCAK/2022 Tarihine kadar ,

Vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

 

5)- BOŞ BEYANNAME VERİLMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

 

Başka bir ifade ile; GEKAP kapsamında olan işlem için beyanname verilesi halinde Vergi Dairesi tarafından otomatik olarak mükellefiyet açılmaktadır. Sonraki ay veya aylarda beyana tabi işlem yoksa beyannamenin ; “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek BOŞ gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEKAP kapsamında işlemi olmayan mükellefler boş da olsa beyanname vermezler. Böyle bir zorunluluk yoktur.

 

6)- SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP, ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51 inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır

 

7)- KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ:

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir.

 

Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden

 

ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

 

8) – SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN GEKAP BEYANNAMESİ

1) – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil edilir.

 

2)- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

 

3)- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

 

9)- GEKAP BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ:

 

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

 

 • Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

 

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin işlemler yukarıdaki Süresinden Sonra  Verilen  Geri  Kazanım  Katılım  Payı Beyannamesi Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem yapılması

 

 • Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

 

 

10)- GEKAP PAYININ İÇİN FATURA DÜZENLENMESİ VE MUHASEBE KAYDI

 

Plastik poşet alımı / satımı ve ücret alınması :

 

2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verileceği düzenlenmiştir.

 

Uygulanacak taban   ücret   adet   başına   vergiler   dahil   25   kuruştan    az    olmamak  üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecektir. Bu yıl için taban ücrete ilişkin bir belirleme henüz yapılmamıştır.

Ayrıca, bu kapsamda tahsil edilen poşet ücretlerinin, %18 oranında KDV’ye tabi tutularak (KDV dahil olarak) fatura veya fatura benzeri belgede gösterilmesi gerekecektir.

 

Muhasebe kaydı:

—————–/————– 153

191

100/102/320

Poşet alışı

—————–/————— 100/102/120

 

 

 

Poşet satışı

600

391

 

—————-/—————–

*Ana hesapların altında alt hesaplar açılarak kayıt yapılır.

 

POŞET satışı dışındaki AMBALAJ, LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA, İLAÇ İçin hesaplanan GEKAP Payına FATURA DÜZENLENMEZ, KDV HESAPLANMAZ.

 

Poşet satışı dışındaki hesaplanan GEKAP katkı payının giderleştirilmesi için;

 

—————–/————— 760

360

Gekap katkı payı tahakkuku

—————-/—————–

 

*Ana hesapların altında alt hesaplar açılarak kayıt yapılır.

 

11)- CEZA UYGULAMASI:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2020 yılında 22.109.-TL idarî para cezası, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı

 

Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası uygulanır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

 

12)- GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) HESAPLANACAK ÜRÜNLER:

 

AMBALAJ

 

Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Ambalajların Tanımlanması

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ambalajların ve türlerinin belirlenmesinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’te yer alan ambalaj tanımı esas alınmak sureti ile aşağıda belirlenen kriterler ve örneklemeler üzerinden değerlendirme yapılır.

Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşman, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan ürün/eşya/malzemelerin Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde olup olmamasına, bu ürün/eşya/malzemelerin tehlikeli veya tehlikesiz özellik gösterip göstermemesine bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulur.

 

Plastik Ambalaj: Sadece plastik malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Plastik kaplar, kutular

 

Cam Ambalaj: Sadece cam malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Cam kavanozlar

 

Kağıt-Karton Ambalaj: Sadece kağıt-karton malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek:

Karton kutu ve koliler

 

Metal Ambalaj: Sadece metal malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Teneke, metal ve alüminyum kutular

 

Ahşap Ambalaj: Sadece ahşap malzemeden yapılmış ambalajlar Örnek: Ahşap kasalar, ahşap paletler

 

Kompozit Ambalaj: Farklı malzemelerin (kâğıt-plastik-metal-cam gibi) birlikte kullanılması ile yapılmış ve bu malzemelerin elle birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı ambalajlar.

 

ÖRNEKLER

 

ÖRNEK 1: Plastik pet şişeye içme suyu dolumu faaliyetinde bulunan (Y) gerçek/tüzel kişisi, dolum faaliyeti sonucunda kendi adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz etmiş olduğu suyun ambalajları için piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur. Kullanılan Plastik şişe için hesaplanacak pay beyan edilecektir. Sonraki aşamalardaki (Toptan / Perakende) satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

ÖRNEK 2: Domates salçası üretimi faaliyetinde bulunan (T) gerçek/tüzel kişisi, (U) gerçek/tüzel kişisi adına üretimi gerçekleştirmekte ve ambalajlı domates salçaları (U)

 

gerçek/tüzel kişisinin adı ve/veya ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı için piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda piyasaya arz edilen salçanın ambalajı için (U) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren, (T) gerçek/tüzel kişisi ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde tedarikçi (T) gerçek/tüzel kişisinin piyasaya süren (U) gerçek/tüzel kişisine satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (U) piyasaya süreni sorumludur. . Sonraki aşamalardaki (Toptan / Perakende) satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

ÖRNEK 3: Gazozlu içecek üretimi faaliyetinde bulunan (Ü) gerçek/tüzel kişisi ürünlerini (V) gerçek/tüzel kişisi adına üretmekte ve ürünlerin ambalajlarında her iki firmanın da adı ve/veya ticari markasını bulundurmaktadır. Ürünlerin tüketicilerin kullanımı için piyasaya arzı (Y) gerçek/tüzel kişisi tarafından gerçekleştirilmekte olup, (Ü) ve (V) gerçek/tüzel kişileri arasında yapılacak herhangi bir sözleşmede aksi bir durum belirtilmediği sürece; piyasaya arz edilen içeceğin ambalajı için (V) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren, (Ü) gerçek/tüzel kişisi ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde (Ü) gerçek/tüzel kişisinin (V) gerçek/tüzel kişisine satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (V) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

ÖRNEK 4: Duş jeli üretimi faaliyetinde bulunan (D) gerçek/tüzel kişisi kendi adı ve/veya ticari markasıyla ambalajlı duş jelini toptancı olan (E) gerçek/tüzel kişisine satmıştır. Toptancı

(E) gerçek/tüzel kişisi tarafından ambalajlı duş jeli (F) satış noktasına, (F) satış noktası tarafından ise müşterilere/tüketicilere satılmıştır. Bu faaliyet çerçevesinde duş jeli ambalajlarının (E) toptancısına satışı (arzı) esansında oluşacak geri kazanım katılım payından piyasaya süren olarak (D) gerçek/tüzel kişi sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

ÖRNEK 5: Süt üreticisi (G) gerçek/tüzel kişisi (H) satış noktası adına fason olarak süt üretmekte ve sütü ambalajlı olarak (H) satış noktasının adı ve/veya ticari markası ile (H) satış noktasına satmakta, (H) satış noktası da bu sütü müşterilere/tüketicilere satmaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde (H) satış noktası piyasaya süren olup, üretici (G) gerçek/tüzel kişisinin

(H) satış  noktasına satışı  (arzı) işlemi  esnasında  oluşacak  geri kazanım katılım payından da

(H) satış noktası sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

ÖRNEK 6: Yurt dışından (K) markalı kolonya ithal eden (Ş) gerçek/tüzel kişisi (kolonya üreticisi olmasa dahi) ithal etmiş olduğu (K) markalı kolonya ambalajları için piyasaya sürenidir ve geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumludur. Geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödemeler ithalatın gerçekleştiği işlem tarihi üzerinden yapılır. İthalat sonrası yurtiçinde yapılan devir ve satışlar için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmaz.

 

ÖRNEK 7: Yurt dışından kendi kullanımı için hammadde ithal eden sanayi işletmesi (S) gerçek/tüzel kişisi ithal etmiş olduğu hammaddenin ambalajları için piyasaya süren olup ithalatın gerçekleşme tarihi itibariyle bu ambalajlara yönelik geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

ÖRNEK 8: Yurtdışından 10.000 adet 1 litrelik cam ambalajlı meyve suyu ithal eden (M) gerçek/tüzel kişisi, bu ambalajlı meyve sularının 7.000 âdetini yurtiçinde piyasaya süren olarak faaliyet gösteren (N) gerçek/tüzel kişisi adına/namına ithalat yetkilisi/temsilcisi sıfatı ile ithal etmiş, 3.000 adetini ise kendi nam ve hesabına ithal etmiştir. Bu durumda; (M) gerçek/tüzel kişisi tarafından (N) gerçek/tüzel kişisi adına ithal edilen 7.000 adet meyve suyu ambalajından ve diğer türdeki ambalajlarından (kutu, koli, kasa ve benzeri) oluşan geri

 

kazanım katılım payı yükümlülüğünden (N) gerçek/tüzel kişisi sorumlu olup (M) gerçek/tüzel kişisi sadece kendi adına ithal ettiği 3.000 adet meyve suyunun ambalajından ve diğer ambalajlarından (kutu, koli, kasa ve benzeri) oluşan geri kazanım katılım payından yükümlüdür.

 

 

ÖRNEK 9 : Pastane işleten A kişisi müşterilerine çay, kahve gibi içecekleri tek kullanımlık bardaklarda (plastik ağırlıklı kompozit malzemeden) sunmaktadır. (A) kişisi çay/kahve sunumunda (satış ve/veya ikram) kullandığı tek kullanımlık bardakları bu malzemeleri üreten

(B) kişisinden boş olarak satın almaktadır. Bu durumda; pastane işleticisi (A) kişisi, içecek ürünlerini müşterilerine sunarken kullandığı tek kullanımlık bardakları için piyasaya süren konumunda olup, oluşan geri kazanım katılım payını beyan etme ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Tekrar kullanılabilir cam, porselen fincanları için (A) kişisinin, tek kullanımlık bardaklar için ise bu bardakların üreticisi olan (B) kişisinin GEKAP uygulamasında sorumluluğu bulunmamaktadır.

PİL VE AKÜMÜLATÖRLER

PİL: Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten  kaynakları,

 

AKÜMÜLATÖR: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan elektrik enerjisi üreten kaynakları,

 

Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Pil ve Akümülatörlerin Tanımlanması

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi olan pil ve akümülatörlerin (Bataryalar dahil) belirlenmesinde 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde belirtilen ürünler üzerinden değerlendirme yapılır.

 

Örnek 1: (A) gerçek/tüzel kişisi akümülatör üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

Örnek 2: (B) gerçek/tüzel kişisi (C) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği traksiyoner akümülatörleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmektedir. Bu durumda;

 

 • (B) gerçek/tüzel kişisi piyasaya siiren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
 • (C) gerçek/tüzel kişisi tedarikçi olup, geri kazanım katılım payından sorumlu değildir.

 

Bu yönetmelik kapsamında yer alan pil ve akümülatörlerin, araçların orijinal eşya/parçası olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi halinde bu pil ve akümülatörlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

 

Örnek 3: (F) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi gerçekleştirmektedir. (F) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı otomotiv pillerini (G) gerçek/tüzel kişisi (F) gerçek/tüzel kişisinin “yetkili ithalatçısı” olarak yuıl dışından ithal

 

etmektedir. Bu durumda;

 

 • (F) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (G) gerçek/tüzel kişisinden temin ettiği otomotiv pilleri için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (G) gerçek/tüzel kişisi, orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (F) gerçek/tüzel kişisine teslim ettiği otomotiv pilleri için “tedarikçi/yetkili ithalatçı” vasfıyla geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.

 

Örnek 4: Otomobil ithalatçısı olan (H) gerçek/tüzel kişisi tarafından ithal edilen otomobilin üzerinde bulunan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ve orijinal eşya/parça kapsamında kullanılan kurşun-asitli akümülatörleri için (FI) gerçek/tüzel kişisi geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

 

MADENİ YAĞ:

 

Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeler

 

Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Madeni Yağların Tanımlanması

 

31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından madeni yağ olarak tanımlanan yağlar geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ürünlerdir. Denizcilik ve havacılık amaçlı ihrakiye olarak kullanılan madeni yağlar Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamı dışındadır. Madeni yağların tanımlanmasına, ilişkin hususlarda EPDK mevzuatı esas alınır.

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin “Genel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında madeni yağların Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin (ambalajlar hariç) üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

 

Örnek 1: (B) gerçek/tüzel kişisi madeni yağ üretmektedir. (B) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği madeni yağı başka bir madeni yağ üreten (C) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanmaktadır. Bu durumda;

 

 • (B) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanılmak üzere (C) gerçek/tüzel kişisine verdiği madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (C) gerçek/tüzel kişisi, (B) gerçek/tüzel kişisinden aldığı hammadde (madeni yağ) ile üreterek piyasaya sürdüğü madeni yağ için geri kazanım katılım payından

 

Örnek 2: (D) gerçek/tüzel kişisi madeni yağ üretmektedir. (D) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği madeni yağı, lastik üreten (E) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanmaktadır. Bu

 

durumda;

 

 • (D) gerçek/tüzel kişisi, lastik üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere (E) gerçek/tüzel kişisine verdiği madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (E) gerçek/tüzel kişisi, (D) gerçek/tüzel kişisinden aldığı hammadde ile üreterek piyasaya sürdüğü “lastik” için geri kazanım katılım payından

 

Bu örnekte ifade edilen lastikler “Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Paylarının Belirlenmesi” başlığı altında tanımlanan lastiklerdir.

 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin “Genel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası kapsamında madeni yağların piyasaya arz edilecek araçlarda orijinal eşya/parça olarak kullanılması şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapılır ve geri kazanım katılım payı ödenir.

 

Örnek 3: (F) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde ürettiği madeni yağları, yurt içerisinde otomobil üreten (G) gerçek/tüzel kişisine ilk dolum yağı olarak kullanılmak üzere vermektedir. Bu durumda;

 

 • (F) gerçek/tüzel kişisi ilk dolum yağı olarak kullanılmak üzere (G) gerçek/tüzel kişisine verdiği madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (G) gerçek/tüzel kişisi, (F) gerçek/tüzel kişisinden ilk dolum yağı olarak kullanılmak üzere aldığı madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanını katılım payı ödemez.
 • (F) gerçek/tüzel kişisi, (G) gerçek/tüzel kişisinin bayilerinde satışa/kullanıma sunulmak üzere verdiği diğer (ilk dolum yağı dışındaki) madeni yağları için ise geri kazanım katılım payı beyanı yapar ve geri kazanım katılım payı öder.

 

Örnek 4: Madeni yağ ithalatçısı olan (Fi) gerçek/tüzel kişisi, ithal ettiği madeni yağlar için geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

Örnek 5: (I) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanılmak şartıyla madeni yağ ithal etmektedir. (I) gerçek/tüzel kişisinin hammadde olarak kullanılmak üzere ithal ettiği madeni yağı, başka bir madeni yağ üreticisi olan (J) gerçek/tüzel kişisine hammadde olarak kullanmak üzere vermektedir. Bu durumda, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince;

 

 • (I) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanılmak üzere ithal ettiği madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (J) gerçek/tüzel kişisi ise (I) gerçek/tüzel kişisinden aldığı hammadde ile üreterek piyasaya sürdüğü madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, geri

 

kazanım katılım payı öder.

 

Örnek 6: (K) gerçek/tüzel kişisi lastik üretiminde hammadde olarak kullanılmak şartıyla madeni yağ ithal etmektedir. (K) gerçek/tüzel kişisinin ithal ettiği madeni yağı, lastik üreten

 • gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanmaktadır. Bu durumda, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince;

 

 • (K) gerçek/tüzel kişisi, lastik üretiminde hammadde olarak • kullanılmak üzere (L) gerçek/tüzel kişisine verdiği madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (L) gerçek/tüzel kişisi, (K) gerçek/tüzel kişisinden hammadde kapsamında temin ettiği madeni yağ ile üreterek piyasaya sürdüğü lastikler için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, geri kazanım katılım payı öder.

 

Örnek 7: (M) gerçek/tüzel kişisi yuıt içerisinde otomobil üreten (N) gerçek/tüzel kişisinin “yetkili ithalatçısı” olarak ithal ettiği madeni yağları ilk dolıım yağı kapsamında tedarik etmektedir. Bu durumda;

 

 • (M) gerçek/tüzel kişisi ilk dolum yağı olarak kullanılmak üzere (N) gerçek/tüzel kişisine verdiği madeni yağ için “tedarikçi/yetkili ithalatçı” vasfıyla geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.
 • (N) gerçek/tüzel kişisi, (M) gerçek/tüzel kişisinden ilk dolum yağı olarak kullanılmak üzere aldığı madeni yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

 

Madeni yağ piyasaya süren işletmeler, piyasaya sürdükleri madeni yağları, başka bir üreticiden   tedarik   etmesi    durumunda    geri    kazanım    katılım    payından                    sorumludur.

 

Örnek 8: (O) gerçek/tüzel kişisi, (P) gerçek/tüzel kişisi için madeni yağ üretmektedir. (P) gerçek/tüzel kişisi, (O) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği madeni yağı kendi markasıyla piyasaya arz etmektedir. Bu durumda;

 

 • (P) gerçek/tüzel kişisi kendi markası ile piyasaya arz ettiği madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, geri kazanım katılım payı öder.
 • (O) gerçek/tüzel kişisi, (P) gerçek/tüzel kişisi için ürettiği madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapmaz, geri kazanım katılım payı da ödemez. Ancak,

(O) gerçek/tüzel kişisi, kendi markası ile/kendi adına üreterek piyasaya sürdüğü madeni yağlar için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, geri kazanım katılım payı öder.

 

Ürünlerin Tutar Hesaplamaları

 

Ağırlık bazında geri kazanım katılım payı tutarı belirlenen madeni yağların ağırlığının hesaplanmasında, net ağırlığı dikkate alınır. Ambalaj vb. ağırlıklar ürün ağırlığına dâhil edilmez. Madeni yağların ambalajları için “1- Ambalajlar İçin Geri Kazanım Katılım Paylarının           Belirlenmesi”           başlığı           altındaki           hükümler                            geçerlidir.

 

Madeni yağ olarak tanımlanan ürünlere, katkı maddeleri ilave edilmesi suretiyle üretime dahil edilerek elde edilen madeni yağın toplam ağırlığı üzerinden geri kazanım katılım payı tutarı tahsil edilir.

 

İLAÇ

 

Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, teşhis koymak veya farmakolojik, immünolojik ya da metabolik etki göstererek bir fizyolojik fonksiyonu iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek amacıyla, her türlü doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu içeren ürünü kapsar

Geri Kazanım Katılım Payına Tabi İlaçların Tanımlanması

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikteki ilaç tanımı kapsamında yer alan beşeri ilaçlar, veteriner ilaçları ve zirai ilaçların piyasaya arzında, geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan ilaçlar birincil ambalajları (cam şişe, metal kapak, karton kutu, plastik, film, etiket ve karton kutu içindeki ölçek kaşığı/kabı, prospektüsü) ile bir bütün olarak değerlendirilir ve birincil ambalajları için ayrıca geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

 

Örnek 1: (A) gerçek/tüzel kişisinin (X) ilacının üretimini yaparak bu ürünlerini kendi adı ve/veya ticari markasının da yer aldığı kutu/şişe ile piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel   kişisi   piyasaya   süren   olarak   geri   kazanım   katılım   payından sorumludur.

 

Örnek 2: (B) gerçek/tüzel kişisinin (C) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği (Y) ilacını kendi adı ve/veya   ticari   markasının   da   yer   aldığı   kutu/şişe   ile   piyasaya   arz   etmesi   halinde;

 

 • (B) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
 • (C) gerçek/tüzel kişisi tedarikçi olup, geri kazanını katılım payından sorumlu değildir.

 

Örnek 3: İlaç ithalatçısı olan (D) gerçek/tüzel kişisi, ithal ettiği ilaçlar için geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

İlaçların birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları (ikincil ambalaj/grup ambalajı, üçüncül ambalaj/nakliye ambalajı/dış ambalaj vb.) için geri kazanım katılım payı beyanı verilerek ödemesi yapılmalıdır. Bu ambalajlar için oluşacak geri kazanım katılım paylarının hesabında; ambalajların tüm bileşenleri malzeme cinsine göre (plastik, metal, kağıt ve benzeri) ayrı ayrı Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesi üzerinden değerlendirilerek hesaplanır.

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA

Çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları kapsar.

 

Geri Kazanım Katılım Payına Tabi Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Tanımlanması

 

2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden elektrikli ve  elektronik eşya kategorisinde yer alan ürünlerin belirlenmesinde; 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-l/B listesinde (8. Tıbbi Cihazlar, 9. İzleme ve Kontrol Aletleri ve 10. Otomatlar hariç) yer alan ürünler ile aşağıda yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirme yapılır.

 

Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki “elektrikli ve elektronik eşya” olarak değerlendirilmez.

 

Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler; spesifik bir uygulama için çalışan, sabit kurulumu ve sökümü uzmanlar tarafından belirli bir yerde yapılan ve endüstriyel bir imalat tesisinde ya da araştırma ve geliştirme tesisinde uzmanlar tarafından kullanılan ve bakımı yapılan makinelerden, cihazlardan ve/veya bileşenlerden oluşan kurulmuş makineler veya sistemler olarak tanımlanır. Bu aletler küçük sanayi, zanaatkarlar ve inşaat alanları dâhil olmak üzere sadece endüstride kullanılmak üzere tasarlanmış aletlerdir.

 

Örnek 1-: Takım tezgahları, kağıt makineleri, baskı makineleri, paketleme makineleri, tekstil makineleri, endüstriyel robotlar.

Büyük ölçekli sabit kurulumlar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki “elektrikli ve elektronik eşya” olarak değerlendirilmez. Büyük ölçekli sabit kurulumlar; montajı, kurulumu ve sökülmesi işlemlerinin bir profesyonel tarafından yapılması gereken, bir binanın parçası olarak veya önceden tanımlanmış, belirlenmiş bir yerde kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen, sadece aynı özellikte tasarlanmış bir ekipman ve/veya parçalar ile ikame edilebilen ekipmanlardır.

 

Örnek 2- : Profesyonelleri tarafından mekânlar (otel vd.) için özel olarak tasarlanarak projesine göre kurulumu yapılan büyük ölçekteki aydınlatma ekipmanları, endüstriyel imalat tesislerindeki sabit ekipmanlar vb.

 

Temel (birincil) işlevini yerine getirmesi için birincil enerji kaynağı olarak elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olması gerekmeyen, bu akım ve alanların yalnızca destek fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanıldığı ürünler başka bir ifade ile elektrik akımı veya elektromanyetik alan ile bağlantısı kesildiğinde temel işlevini yerine getirebilen eşyalar, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki elektrikli ve elektronik eşya olarak bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

 

Örnek 3- : Gazlı ocaklar, gazlı şofben vb.

Geri kazanım katılım payı alınması işlemi nihai ürünlere (bitmiş ürün) uygulanır. Nihai ürün; son kullanıcı için piyasaya sürülen ve kullanım kılavuzunda üretici tarafından belirtilen kullanım amacını karşılayan, herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilebilen basit ayarlardan başka bir ayarlama veya bağlantı olmadan kullanılabilen ve doğrudan işlevi olan herhangi bir üründür.

 

Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ürünün bir bileşenini oluşturan nihai üründen ayrıca geri kazanım katılım payı alınmaz. Ancak bu ürün, geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olmayan bir ürünün bileşeni olması ve/veya üretildiği amaçla kullanımı için piyasaya arz edilmesi halinde geri kazanım katılım payına tabidir.

 

Örnek 4-: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında olup geri kazanım katılım payı alınan soğutucularda bulunan aydınlatma ürünlerinden ayrıca geri kazanım katılım payı alınmaz. Ancak, anılan Yönetmelik kapsamında olmayan soğutucularda kullanılan veya piyasaya münferiden arz edilen aydınlatma ürünleri geri kazanım katılım payı uygulamasına tabidir.

 

Nihai ürün niteliğinde olmayan bir ürünün, geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi başka bir nihai ürüne bütünleşik bir şekilde sabitlenmiş olması halinde; ürün bir bütün olarak tek bir nihai ürün şeklinde değerlendirilir ve sadece bu nihai ürün için geri kazanım katılım payı alınır.

 

Örnek 5-: nihai ürünün ayrılmaz bir parçası olarak bütünleşik bir şekilde ışık kaynağının (lamba) sabitlenmiş olduğu aydınlatma ekipmanları (armatür) tek bir nihai ürün (aydınlatma ekipmanı) olarak kabul edilir ve sadece bu ürün için geri kazanım katılım payı alınır.

 

Birden fazla işleve sahip olan nihai ürün, ayrı kategorideki farklı geri kazanım katılım payı tutarına sahip ürünleri içermesi halinde satış amacına uygun nihai ürünün geri kazanım katılım payı tutarı üzerinden değerlendirilir.

 

Örnek 6 : Televizyonlu buzdolabı, satış amacına uygun nihai ürün buzdolabı olduğundan geri kazanım katılım payı tutarı “Buzdolabı/ soğutucular/iklimlendirme Cihazları” kategorisinde değerlendirilir.

Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir ürünün çalışması için kullanılan ve nihai ürün niteliğinde olan aynı zamanda münferiden de piyasaya arz edilebilen ürünler, piyasaya arzı birlikte gerçekleştirilen ürünün kategorisi altında değerlendirilir.

 

Örnek 7-: Cep telefonu ile birlikte piyasaya arzı gerçekleşen pil, şarj cihazı, kulaklık “Bilişim telekomünikasyon ekipmanları” altında değerlendirilir. Diğer yandan, cep telefonu pilinin münferiden piyasaya arz edilmesi durumunda “pil” kategorisi altında değerlendirilir.

Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu Yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalatının gerçekleştirilmesi halinde Çevre Kanunun ek- 1 sayılı listesinde o ürün için belirlenen geri kazanım katılım payından ürünü ithal eden ithalatçı sorumludur.

 

Örnek 8 : (A) gerçek/tüzel kişisi, geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan aydınlatma ekipmanı içeren mobilya ithalatı gerçekleştirmektedir. Mobilya ile birlikte ithalatı gerçekleşen aydınlatma ekipmanları için oluşacak geri kazanım katılım payından, (A) gerçek/tüzel kişisi ithalatçı olarak sorumludur.

Piyasaya sürenleri tarafından herhangi bir sebeple iade alınan ve mahsuplaşması yapılan ürünlerin bütünlüğü değiştirilmeden bir takım yenileme ve tamir süreçlerinden geçirilerek “yenilenmiş iirün” olarak piyasaya arz edilen ürünlere Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Örnek 9 : Piyasaya telefon süren (B) gerçek/tüzel kişisi iadesini aldığı ve mahsuplaşmasını gerçekleştirdiği telefonları parça, program değişikliği gibi işlemlere tabi tutup, faturalandırarak piyasaya arz etmektedir. Bu ürünler geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olup, (B) firması piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

Ürünlerin Tutar Hesaplamaları

Ağırlık bazında geri kazanım katılım payı tutarı belirlenen elektrikli ve elektronik eşyanın ağırlığının hesaplanmasında, net ağırlığı dikkate alınır. Ağırlıklar hesaplanırken; Ürünle birlikte yer alan ambalajın, kılavuzların ve elektrikli / elektronik olmayan aksesuarların ağırlığı ürün ağırlığına dâhil edilmez.

 

Örnek 10 : Elektrikli bir eşya ile beraber verilen koruyucu bir kılıf vd. Elektrikli ve elektronik eşyanın açıklandığı şekilde çalışması için elektrikli olmayan bir öğeye ihtiyaç varsa, bu bir aksesuar değildir ve EEE ürününün ağırlığına dâhil edilmesi gerekir.

 

 

 

BİTKİSEL YAĞ

Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen yağlar

 

Geri Kazamın Katılım Payına Tabi Bitkisel Yağların Tanımlanması

•   Susam Yağı

•   Çin Ağacı Yağı

•   Jojoba Yağı

•   Outikika Yağı

•   Pamuk Yağı

•   Hidrojene Hint Yağı

•   Soya Yağı

•   Yerfıstığı Yağı

•   Fındık Yağı

•   Ayçiçek Yağı

•   Kanola Yağı

•   Üzüm Çekirdeği Yağı

•   Ceviz Yağı

•   Margarin

•   Diğer Bitkisel Yağlar

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi olan bitkisel yağların belirlenmesinde 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile aşağıda verilen listede yer alan ürünler ve örnekler üzerinden değerlendirme yapılır.

 

 

Örnek 1: (A) gerçek/tüzel kişisi zeytinyağı üretimi yaparak bıı ürünleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

Örnek 2: (B) gerçek/tüzel kişisinin (C) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği zeytinyağını kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde;

 

 • (B) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
 • (C) gerçek/tüzel kişisi tedarikçi olup geri kazanım katılım payından sorumlu değildir.

 

Örnek 3: Bitkisel yağ üretimi faaliyetinde bulunan (D) gerçek/tüzel kişisi ürünlerini (E) gerçek/tüzel kişisi adına üretmekte ve piyasaya arz edilen ürünlerin üzerinde her iki firmanın adı ve/veya ticari markası bulunmaktadır. Ürünlerin piyasaya arzı (E) gerçek/tüzel kişisi tarafından gerçekleştirilmekte olup, (D) ve (E) gerçek/tüzel kişileri arasında yapılacak herhangi bir sözleşmede aksi bir durum belirtilmediği sürece; piyasaya arz edilen ürünler için

 • gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren, (D) gerçek/tüzel kişisi ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde (D) gerçek/tüzel kişisinin (E) gerçek/tüzel kişisine satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım payından (E) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi değildir.

 

Örnek 4: Yurt dışından ayçiçek yağı ithal eden (F) gerçek/tüzel kişisi ithal ettiği ayçiçek yağı için ithalatçı olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.

 

Örnek 5: (G) gerçek/tüzel kişisi bitkisel yağ üretmektedir. (H) gerçek/tüzel kişisinin ürettiği kanola yağını, bitkisel yağ üreten (G) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanmaktadır. Bu durumda;

 

 • (H) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanılmak üzere (G) gerçek/tüzel kişisine verdiği kanola yağı için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanını katılım payı ödemez.
 • (G) gerçek/tüzel kişisi, (H) gerçek/tüzel kişisinden aldığı hammadde ile üreterek piyasaya sürdüğü bitkisel yağ için geri kazanım katılım payından

 

Örnek 6: (I) gerçek/tüzel kişisi bitkisel yağ üretiminde hammadde olarak kullanılmak şartıyla bitkisel yağ ithal etmektedir. (1) gerçek/tüzel kişisi ithal ettiği bitkisel yağı, hammadde olarak kullanılmak üzere bitkisel yağ üreten (J) gerçek/tüzel kişisine vermektedir. Bu durumda, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince;

 

 • (I) gerçek/tüzel kişisi hammadde olarak kullanılmak üzere ithal ettiği bitkisel yağ için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (J) gerçek/tüzel kişisi, (1) gerçek/tüzel kişisinden aldığı hammadde ile üreterek piyasaya sürdüğü bitkisel yağ için geri kazanım katılım payından

 

LASTİK

Yolcu ve yük nakil araçları ile iş makinaları dâhil olmak üzere tüm araçların altında bazı bağlayıcı ve güçlendirici bileşenlerle, kauçuktan üretilen, kullanılan takviye malzemesine göre sınıflandırılan, kaplama yapılarak yeniden piyasaya sürülenler ile dolgu lastikler de dâhil olmak üzere değişik tip ve ebattaki ürünleri, Olarak tanımlanmıştır

 

Geri Kazamın Katılım Payına Tabi Lastiklerin Tanımlanması

Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi olan lastiklerin belirlenmesinde 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan hususlar esas alınmak sureti ile aşağıda verilen özel tanımlar üzerinden değerlendirme yapılır.

 

 

Ürün Kategorileri Araç Listesi
Lastik (Binek Araç) Otomobil (hususi ve ticari)

–   Hafif Ticari

–   Panel Van

–   Minibüs

–   Arazi Taşıtı

–   Karavan

–   Motosiklet

–   Forklift (Şişme)

–   Traktör ön lastikleri ve römorkleri

Lastik (Otobüs, Kamyon, Kamyonet, Yükleyici ve Kazıcı Lastikleri ve Diğerleri) -Yükleyici

–   Kazıcı

–   Traktör arka lastikleri

–   Römork (traktör römorkları hariç)

–   Otobüs

–   Kamyon (özel maksatlı kamyonlar dahil)

–   Kamyonet

–   Tır

–   Zırhlı Taşıt

–   Biçerdöver

–   Diğerleri

Lastik (İş Makinası Lastikleri) Dozer

–   Ekskavatör

–   Greyder

–   Seyyar Vinç

–   Beton Pompası

–   Konkasör

Dolgu Lastikler –   Forklift

–   Özel maksatlı dolgu lastikli araçlar

 

Yukarıda yer alan ürünler için Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

 

Örnek 1: (A) gerçek/tüzel kişisi traktörlerde kullanılmak üzere lastik üretimi yaparak bu ürünleri kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmesi halinde (A) gerçek/tüzel  kişisi      piyasaya      süren      olarak      geri      kazanım      katılım      payından  sorumludur.

 

Örnek 2: (B) gerçek/tüzel kişisinin otomobillerde kullanım için (C) gerçek/tüzel kişisine ürettirdiği   lastikleri  kendi   adı   ve/veya  ticari   markasıyla   piyasaya   arz   etmesi halinde;

 

 • (B) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri kazanım katılım payından sorumludur.
 • (C) gerçek/tüzel kişisi tedarikçi olup, geri kazanım katılım payından sorumlu değildir.

Örnek 3: Yurt dışından lastik ithal eden (D) gerçek/tüzel kişisi, ithal ettiği lastikler için geri kazanım katılım payından sorumludur.

Örnek 4: (E) gerçek/tüzel kişisi yurt içinde araç üretimi yapmaktadır. (E) gerçek/tüzel kişisi ürettiği araçlarda orijinal eşya/parça kapsamında kullanacağı lastikleri yurt içinde araç lastiği üreten (F) gerçek/tüzel kişisinden temin etmektedir. Bu durumda;

 

 • (E) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (F) gerçek/ttizel kişisinden temin ettiği lastikler için geri kazanını katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.
 • (F) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere (E) gerçek/tüzel kişisine verdiği lastikler için geri kazanım katılım pay beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

Örnek 5: (H) gerçek/tüzel kişisi (I) gerçek/tüzel kişisinin yetkili lastik ithalatçısıdır. (H) gerçek/tüzel kişisi ithal ettiği lastikleri, orijinal eşya/parça kapsamında kullanmak üzere yurt içinde otomobil üreten (I) gerçek/tüzel kişisine vermektedir. Bu durumda;

 

 • (H) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanılmak üzere (I) gerçek/tüzel kişisine temin ettiği lastikler için “tedarikçi/yetkili ithalatçı” vasfıyla geri kazanım katılım payı uygulamasından sorumlu değildir.
 • (I) gerçek/tüzel kişisi orijinal eşya/parça kapsamında kullanılmak üzere (H) gerçek/tüzel kişisinden temin ettiği ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapar, ancak geri kazanım katılım payı ödemez.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA (GEKAP) İLİŞKİN DİĞER ÖRNEKLER

 

2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.

 

ÖRNEK 1 : Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

 • Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım katılım payı

 

hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın  son günü  olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

 

ÖRNEK 2: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

 • Şti. yurt içinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini 2020 yılının ilk altı aylık döneminde satmıştır. Bu durumda, (E) Ltd. Şti. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek

beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de 2020 yılının ilk altı aylık döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım  payı hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

 

 

ÖRNEK 3: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. 2021 yılının ilk üç aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

 • Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve 2021 yılının ikinci üç aylık döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde  mahsup  ederek  beyannamesini 31/7/2021 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/8/2021 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.

 

 

ÖRNEK 4: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

 • Ş. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri aynı yılın ikinci altı aylık döneminde iade almıştır.

 

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı, beyannamenin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.”

 

PLASTİK POŞETLER VE DİĞER TORBALAR

“Plastik     Poşetlerin     Ücretlendirilmesine     İlişkin     Usul     ve     Esaslar”                  kapsamında tüketicilere/kullanıcılara ücret karşılığı verilen plastik poşetler “2872 sayılı Çevre Kanunu ek-

1 sayılı listesinde “Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)” sınıfında yer almakta olduklarından geri kazanım katılım payına tabidir. Geri kazanım katılım payından adet bazında, beyan edilmektedir.

Ücretlendirmeye tabi olmayan plastik poşetler ve diğer torbalar ise ambalaj olarak değerlendirilir ve geri kazanım katılım payına tabidir.

Örnek : (A) mağazası satmış olduğu ürünlerin taşınması için tüketicilere ücretsiz olarak kâğıt torba vermektedir. Bu torbaların ambalaj olarak değerlendirilmesi sebebiyle (A) satış noktası için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü bulunmaktadır. (A) satış noktası söz konusu geri kazanım katılım payından Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan Kâğıt Karton Ambalaj başlığı altında ağırlık bazında sorumludur.

Her ambalaj için yükümlülük var mıdır?

 

Hayır yoktur.Plastik, metal, kompozit, cam, ahşap ambalajlı ürünler dışındakiler için yükümlülük yoktur.

 

Örneğin, bez çuval , bez torba için GEKAP beyannamesi verilmez.

 

İTHALAT , İHRACAT İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASI:

 

İhraç olunan ürünlerin paketlenmesi, kolilenmesi, diğer malzeme ile ambalajlanması ve paletlenmesi GEKAP kapsamı dışındadır

 

İhraç kaydıyla yapılan teslimler ihracat kapsamında değerlendirilecektir. GEKAP kapsamı dışında dır.

İthalat işlemlerinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınacaktır.

 

Kaynak: https://www.ismmmo.org.tr/dosya/2037/Mevzuat-Dosya/01072020-gekap-rehberi.pdf