KDV Oranları Değişti

07 Temmuz 2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan (Karar Sayısı: 7346) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

%18 KDV’ye tabi tüm ürünler %20’ye,
%8 KDV’ye tabi tüm ürünler %10 KDV’ye yükseltilmiştir.
*%1 KDV’ye tabi ürünlerde değişiklik olmamıştır.

Uygulama 10.07.2023 Pazartesi günü itibari ile başlayacaktır.

KDV Oralarının Değişmesi Nedeniyle İade Edilen Malların Düzenlenecek Faturalarında KDV Oranı Nasıl Olmalı?

KDV Oranlarının değişikliğinden önce alınan malların iade edilmesi durumunda uygulanacak KDV Oranı kafa karışıklığına yol açabilmektedir.

Malların iadesi “Matrahta değişikliğin vuku bulduğu hal” şeklinde kabul edildiği için, malların iadesinde ilk teslim sırasında uygulanan KDV Oranı geçerli olacaktır. (Maliye Bakanlığı – 16.08.2004 Tarih ve 37556 Sayılı Özelgesi)

Buna göre, %18 ve %8 KDV Oranı ile alınan malların iade edilmesi durumunda alıştaki KDV Oranı ile iade faturası düzenlenerek işleme alınacaktır.