SGK İşten Çıkış Kodları

 

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

 

 

KIDEM TAZMİNATI

 

İHBAR SÜRESİ – TAZMİNATI

 

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

 

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

 

 

 

 

02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

 

 

 

 

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

 

 

 

 

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

 

 

 

 

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

 

 

 

 

08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

 

 

 

 

09-Malulen emeklilik nedeniyle

 

 

 

 

10-Ölüm

 

 

 

 

11-İş kazası sonucu ölüm

 

 

 

 

12-Askerlik

 

 

 

 

 

13-Kadın işçinin evlenmesi

 

 

 

 

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

 

 

 

 

15-Toplu işçi çıkarma

 

 

 

 

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

 

 

 

 

17-İşyerinin kapanması

 

 

 

 

18-İşin sona ermesi

 

 

 

19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)  

 

 

20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)  

 

 

 

21-Statü değişikliği

 

 

 

 

22-Diğer nedenler

 

 

 

 

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

 

 

 

 

 

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

 

 

 

 

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

 

 

 

 

26-Disiplin kurulu kararı ile fesih

 

 

 

 

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

 

 

 

 

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

 

 

 

 

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

 

 

 

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)  

 

 

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih  

 

 

 

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

 

 

 

 

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

 

 

 

 

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih