Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV, Beyan ve Ödeme Süreleri Güncellendi

28 Aralık 2023 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7491 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sorumlu Sıfatıyla beyan edilen KDV2 Beyannamelerinin Madde 32 ile beyan süresi vergi dönemini takip eden ayın 21’inci günü olarak, ödeme tarihi de Madde 33 ile vergi dönemini takip eden ayın 23’ü olarak belirlenmiştir.

Yine aynı kanunun Madde 30 ile KDV2 Beyannamesinde beyan edilen tutarın, KDV1 Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

İlgili düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.01.2024’dür.